دختره در اومده بم میگه!!!

آقارضا!!!!تو که هیکلت روفرمه:‏|‏

ته ریش داری:'(

بوی یه ادکلن خاص میدی!

همیشه اخم میکنی ...

د خو کصاااافط توکه نمیدونی بچه های منوتوچقدخوشگل میشن>(>(>(